Financieel

Een erfenis

Het belangrijkste bij erven Wat kan geërfd worden? De erfenis van een overleden persoon omvat de gehele nalatenschap, d.w.z. bezittingen, land, onroerend goed en persoonlijke inboedel. Zo kunnen ook dieren en wapens geërfd worden. Volgens het Duitse erfrecht behoren passiva zoals schulden echter ook tot de nalatenschap van de overledene. Het digitale landgoed kan ook […]

Schuiven naar boven